Cyber Security Consulting

Identity & Access Management (IAM)

 • Garandeer aansluiting met de bedrijfsbrede architectuur en processen
 • Role and Attribute based Access Control
 • Scheiding van functies
 • Garandeer traceerbaarheid en controleerbaarheid van alle aspecten
 • Modellering van business processen (HR, business, IT)
 • Beheer van data toegang (need to know)

Information Security - Data Protection

 • Informatie gerichte risico analyse
 • Bedreigingen, zwakke plekken, informatie waardering
 • Classificeren en markeren van kritische data
 • Borging van geheimhouding en voorkomen van verlies van kritische data
 • Bewaak alle belangrijke communicatie kanalen
 • Realiseer security gericht data beheer
 • Betrekken van de menselijke factor
 • Voldoen aan de regelgeving en richtlijnen

De Menselijke Factor

 • De digitale transformatie brengt nieuwe risico's met zich mee
 • Mobiel en flexibel werken definieert nieuwe omgevingsvariabelen
 • Intensieve samenwerking vereist nieuwe IT functionaliteiten
 • Gewijzigd gebruikersgedrag vereist nieuwe modellen in richtlijnen, processen en toegangscontrole
 • Het niveau van eindgebruikers-bewustwording alsmede de richtlijnen communicatie heeft ruimte voor voorbetering (Campagnes)
 • Interdiciplinair, geagregeerd beeld van gebruikers- en rechtenbeheer

Cloud Security

 • Beveiliging (Encryptie / Tokenisatie) van kritische en gevoelige  data
 • Afscheiding van data door specifieke 'Synonym Keys'
 • Naleving van internationale wet- en regelgeving (Bijv. GDPR)
 • Integratie met IAM - voorkom ongewenste data transport naar de Cloud
 • Stakeholder specifieke Awareness programma's
 • Digitale transformatie naar de Cloud
 • Detecteer en beheers het gebruik van 'Shadow IT' (Dropbox, Google Drive etc)