Corona

Geachte klanten. e3 is in Corona modus en we werken zo veel mogelijk op afstand door. We zijn volledig operationeel en blijven onze klanten ondersteunen terwijl we zorgen voor ons personeel. U kunt ons benaderen via het contact formulier op deze website, uw reguliere contactpersoon of het algemene telefoonnummer te bellen.


Blijf gezond! Uw e3.

Enterprise Business Protection

Verzekerd zijn van duurzaam succes is één van de primaire uitdagingen van  organisaties. e3 ondersteunt organisaties bij het maken van de juiste keuzes en de inbedding daarvan op een succesvolle wijze. Het is essentieel de capa-citeiten van de organisatie te ontdekken, te ontwikkelen en daarbij de juiste strategiën te kiezen om ideëen in succes om te zetten.

Organisaties worstelen dagelijks met de uitvoering van projecten of met de implementatie van oplossingen.  e3 onder-steunt organisaties om de juiste dingen direct goed te doen, op een veilige wijze, die voldoet aan de eisen en met de vereiste kwaliteit en veiligheid. Duidelijk requirements management, gedefinieerde acceptatiecriteria en een consitent test proces geeft zekerheid over het niveau van kwaliteit dat benodigd is voor een competitatieve omgeving. 

De beveiliging van waardevolle informatie is cruciaal voor een duurzaam success van ondernemingen in het huidige digitale tijdperk. e3 ondersteunt organisaties in het identificeren van belangrijke informatie, het definiëren van de beveiligingsbehoeften en de implementatie van de benodigde beveiligsmaatregelen, voor werk-plekken, in data centra of in de cloud. Alleen een goede combinatie van processen, mensen en technologie geeft organisaties het juiste niveau van informatiebeveiliging.