loader image

Processen

Bedrijfsprocessen kennen, begrijpen en optimaliseren

Bedrijfsprocessen naar de
digitale toekomst.

Weet, beheers en pas de processen en processen in uw organisatie voortdurend aan de eisen van toekomstige gedigitaliseerde bedrijfsmodellen aan. Onze ervaren consultants bieden de nodige ondersteuning en nemen alle deelnemers mee op het pad van digitalisering.

Uitdaging

De basis van elk initiatief op het gebied van digitalisering is het begrijpen en beheersen van de eigen bedrijfsprocessen van de organisatie.

Veel bedrijven, maar ook het openbaar bestuur, functioneren nog steeds als altijd. Ze zijn zich vaak niet bewust van het potentieel voor hun toekomst in het begrijpen van de processen die elke dag gaande zijn.

In de loop van de digitalisering worden bedrijven vrijwel van de ene op de andere dag geconfronteerd met nieuwe concurrentiesituaties. Flexibele en snelle respons is aan de orde van de dag. Bedrijven moeten hun end-to-end processen begrijpen, grip krijgen en ze uiteindelijk zoveel mogelijk optimaliseren en automatiseren. Dit is de enige manier om de zakelijke wendbaarheid te garanderen die in de toekomst nodig zal zijn.

Op veel plaatsen rijzen daarom vragen zoals:

  • Hoe krijg ik een overzicht van bestaande bedrijfsprocessen?
  • Wat zijn de mogelijkheden om de organisatie vanuit procesoogpunt verder te ontwikkelen?
  • Hoeveel business process management moet mijn organisatie klaar zijn voor digitalisering?
  • Hoe kan de organisatie profiteren van efficiënte en gerichte processen?

 

Aanpak

Om de basis voor verdere stappen te ontwikkelen, analyseren we de processen in uw organisatie en laten we zien hoe ze verankerd zijn in uw structuren. Met behulp van beproefde best practice-methoden documenteren we de bedrijfsprocessen en volgen we vastgestelde normen, zoals die van eCH.

Bedrijfsprocessen

Met een end-to-end blik op uw processen kunnen we met de betrokken medewerkers verbeteringen doorwerken en zo bijdragen aan een vereenvoudiging en optimalisatie van de processen.

Bedrijfsprocessen als centrale componenten van toekomstige gedigitaliseerde bedrijfsmodellen vereisen beheer op maat van uw organisatie, waardoor bestaande proceskennis een van de belangrijkste troeven in uw organisatie is.

De horizontale en verticale integratie van processen, organisatie en noodzakelijke operationele grondslagen maakt het mogelijk om toekomstbestendige digitale modellen voor uw organisatie te ontwikkelen en voor te bereiden op de implementatie ervan. Op deze manier leggen wij de basis voor de toekomstige noodzakelijke wendbaarheid van uw organisatie op het gebied van dienstverlening voor uw klanten.

De kosteneffectieve en tegelijkertijd efficiëntieverhogende implementatie van digitale bedrijfsprocessen geeft uw organisatie de vrijheid om de kosten te verlagen en tegelijkertijd innovatie en wendbaarheid te vergroten.

Onze consultants brengen een brede basis van proceskennis, kunnen omgaan met een breed scala aan modellentalen(BPMN 2.0,ARIS, UML, enz.) en een breed scala aan tools, zodat we op elk moment kunnen inspelen op de behoeften en voorwaarden van uw organisatie.

 

Klant

Voor onze business analisten zijn bedrijfsprocessen hun dagelijks brood. Met jarenlange ervaring, een vaststaande reeks methoden en de procedure aangepast aan uw behoeften, kunnen wij u volledig ondersteunen.

Bij ons u er zeker van zijn dat het ontwerp van de bedrijfsprocessen en het beheer ervan niet alleen wordt gereduceerd tot een loutere documentatie-oefening, maar dat u het potentieel van de processen ten volle benut en dat wij uw organisatie geschikt maken voor de toekomst. We hebben altijd vertrouwd op een holistische aanpak waarbij business, IT en mensen even scherp zijn.

Met toekomstgericht business process management bereiken we:

  • Kostenbesparingen en winstmaximalisatie
  • Verhoogde efficiëntie en flexibiliteit
  • Zorgen voor naleving en governance

Wij begeleiden u bij alle uitdagingen van procesdenken – altijd in partnerschap en op een toekomstgerichte manier.

Stefan Agosti

Stefan Agosti heeft een zeer brede expertise op het gebied van business analysis, requirements engineering, procesmanagement en corporate architectuur. Tijdens zijn jarenlange werk op het gebied van IT-consulting deed hij ervaring op in een breed scala van industrieën, zowel in het MKB als in grote bedrijven en overheden.

Stefan Agosti leidt al enkele jaren het team van Business Analysts and Requirements Engineers van e3 AG en is ook lid van de Raad van Bestuur.

Stefan Agosti is ook lid van de afdeling Bedrijfsprocessen van de vereniging eCH.