Eisen

Duurzame IT-oplossingen als basis voor digitale bedrijfsmodellen

met een duidelijke klantgerichtheid.

Onze aanpak combineert de behoeften en eisen van het bedrijf met de mogelijkheden van IT en maakt duurzame oplossingen voor uw bedrijf mogelijk. Onze consultants vormen het raakvlak tussen business en technologie. Met de nodige bedrijfskennis en een duidelijke IT-expertise zijn toekomstige oplossingen gericht op het behalen van uw bedrijfsdoelstellingen en de behoeften van uw klanten.

Uitdaging

Snel aan belang digitale technologieën en hun toenemende penetratie van vrijwel alle divisies van het bedrijf worden geconfronteerd met de huidige business modellen met radicale veranderingen. De behoefte van klanten aan nieuwe digitale producten en diensten, meer individualiteit en een digitale klantdialoog en medewerkers voor hedendaagse werk- en interactiemogelijkheden nemen toe. Het belang van IT-systemen wordt steeds belangrijker.

Veranderende waardeketens en productieprocessen, evenals nieuwe bedrijfsmodellen en innovatieve IT-systemen, moeten in nog kortere tijd worden ontwikkeld en geëxploiteerd. Het aanpakken van deze uitdagingen is van cruciaal belang voor toekomstig zakelijk succes. Zowel bedrijven als overheden moeten nu in staat zijn om in hun uitdagingen en behoeften de juiste conclusies te trekken over toekomstige IT-systemen.

Zowel voor bedrijven als voor de administratie rijzen de volgende vragen:

  • Welke business units en partners worden beïnvloed door een gewenste verandering?
  • Hoe kunnen we er zeker van zijn dat er voldoende rekening is gehouden met de behoeften van alle relevante belanghebbenden?
  • Wordt ervoor gezorgd dat in het project werkelijk rekening wordt gehouden met alle relevante doelstellingen en vereisten?
  • Hoe kunnen we wederhoor reageren op veranderingen?

 

Aanpak

 

Voor ons ligt de focus op de verschillende stakeholders (klanten, medewerkers, eindgebruikers). Omdat zij degenen zijn die bepalen welke eisen het ontwerp van nieuwe bedrijfsprocessen of de technologische implementatie beïnvloeden. Zij zijn de gebruikers van een nieuwe of aangepaste IT-oplossing.

Met behulp van een holistische aanpak vanuit het oogpunt van bedrijfsanalyse en requirements engineering begeleiden wij u vanaf het eerste projectidee tot de introductie van een optimale oplossing voor u met het grootst mogelijke klantvoordeel.

Wij helpen u bij het stellen van specifieke doelstellingen die het kader vormen voor het definiëren van vereisten. Breed ondersteund en gevalideerd, u er zo zeker van zijn dat het duidelijk is wat een IT-oplossing te bieden heeft.

Wij ondersteunen uw project professioneel op basis van zowel klassieke als agile methoden. Met passende kwaliteitsborgingsmaatregelen zorgen we ervoor dat de oplossing wordt geïntroduceerd op de manier die is vastgesteld.

De succesvolle implementatie van IT-oplossingen vereist een change management. Met onze ervaring weten we de digitale transformatie in de organisatie te bevorderen, de aanpassingen aan de workflows te initiëren en de medewerkers te inspireren en mee te nemen naar de toekomst.

 

 

BA/RE Model e3

Doelgroepgericht en altijd menselijke communicatie is een van de sterke punten die onze consultants onderscheiden.

Klant

In bedrijfsanalyse vervullen we de interfacefunctie tussen business en IT, waarbij we de nadruk leggen op een sterke bedrijfsoriëntatie met gelijktijdige IT-expertise. In deze interactie is het de bedoeling om de bedrijfseisen zo goed, kosteneffectief en toch duurzaam en duurzaam in de bedrijfsprocessen te implementeren en te vertalen naar IT.

Wij genereren het grootste voordeel voor uw organisatie door op basis van een systematische aanpak duidelijk en transparant te aangeven welke IT-oplossing de juiste is voor een lange termijn en digitale toekomst en wat het moet kunnen.

  • We ontwikkelen een gemeenschappelijk begrip met u over de actuele en doelsituatie.
  • Samen vinden we compromissen en lossen we samen tegenstrijdigheden op.
  • Wij houden de eisen nauwkeurig en begrijpelijk.
  • Wij zorgen ervoor dat de eisen snel en gecontroleerd kunnen worden aangepast aan veranderende omstandigheden.
  • Wij staan garant voor uw projectsucces.

Onze consultants zijn allen gecertificeerd als Certified Professional for Requirements Engineering (CPRE) en HERMES 5 en evolueren voortdurend in de belangrijkste methoden en benaderingen.

Stefan Agosti

Stefan Agosti heeft een zeer brede expertise op het gebied van business analysis, requirements engineering, procesmanagement en corporate architectuur. Tijdens zijn jarenlange werk op het gebied van IT-consulting deed hij ervaring op in een breed scala van industrieën, zowel in het MKB als in grote bedrijven en overheden.

Stefan Agosti leidt al enkele jaren het team van Business Analysts and Requirements Engineers van e3 AG en is ook lid van de Raad van Bestuur.