Digitalisering

bedrijfsstrategie en IT in lijn.

Stem uw zakelijke IT af op uw bedrijfsstrategie. Onze experts helpen u om uw bedrijf geschikt te maken voor de toekomst met een bedrijfsarchitectuur. Samen zorgen we ervoor dat uw IT strategische doelen optimaal ondersteunt en de basis vormt voor uw toekomstige bedrijfsmodellen.

Uitdaging

De IT van veel bedrijven is in het verleden organisch gegroeid. Individuele uitdagingen werden vaak situationeel aangepakt zonder een overkoepelende strategie te volgen. In veel bedrijven zijn bijvoorbeeld insulaire oplossingen ontstaan, die vaak alleen suboptimaal met elkaar zijn geharmoniseerd.

In veel gevallen is het resultaat van dergelijke oplossingen een ongestructureerd data- en toepassingslandschap. De eigenaar van de gegevens is niet gedefinieerd, dezelfde gegevensstammen worden meerdere keren opgeslagen en verschillende systemen voeren vaak vergelijkbare functies uit met hun eigen gegevensbeheer.

Veel bedrijven worden daarom geconfronteerd met de volgende vragen:

Hoe kan de strategische visie op digitalisering in kaart worden gebracht als een concrete bedrijfsarchitectuur?

Hoe kan het huidige toepassingslandschap worden omgezet in een toekomstbestendig doel – dit tijdens de lopende operatie?

Welke bestanden kunnen worden opgeslagen in de cloud, die privé moeten blijven?

Met welke veiligheidsaspecten moet vandaag en morgen rekening worden gehouden?

Of hoe kan het klantenbestand van de projecten worden geharmoniseerd met de gegevens die worden gegenereerd door de online aanwezigheid?

Aanpak

Samen met onze klanten ontwikkelen we een needs- en doelgerichte bedrijfsarchitectuur. We analyseren en zetten vraagtekens bij de bedrijfsstrategie met betrekking tot de oriëntatie ervan in het kader van digitalisering. Op dezelfde manier analyseren we de werkelijke situatie van IT. De ontwikkeling van een enterprise architectuur kan niet worden bereikt met een top-down of een bottom-up benadering. Integendeel, de bedrijfsarchitectuur, ideaal afgestemd op de behoeften van de klant, komt voort uit een interactie tussen de strategische doelstellingen van het bedrijf en het huidige IT-landschap.

Als productonafhankelijke consultants beoordelen we neutraal het bestaande toepassingslandschap en leggen we hiaten of dubbele beroepen bloot. We analyseren ook het datalandschap: elke datamaster krijgt een eigenaar. Een uitgebreide en gestructureerde weergave van bedrijfsgegevens vormt de basis voor het definiëren van de eerste stappen naar een algemene architectuur op basis van data-integratie. Bovendien kunnen de eerste eenvoudig te implementeren maatregelen worden gedefinieerd, die onmiddellijk effect hebben en bestaande processen vereenvoudigen of efficiënter maken.Aan de ene kant is onze aanpak gebaseerd op beproefde best practice benaderingen die brancheonafhankelijk en flexibel aanpasbaar zijn. Aan de andere kant laten we ons leiden door gevestigde normen zoals TOGAF of ArchiMate.

Klant

Dankzij onze praktijkgerichte aanpak krijgt u een lean, customized en gerichte bedrijfsarchitectuur. Dit vormt de basis om uw bedrijf in de toekomst zo op elkaar af te stemmen dat het flexibel en snel kan inspelen op de eisen met betrekking tot nieuwe bedrijfsmodellen. Digitalisering is niet langer een uitdaging, maar blijkt een bron van benutte kansen en kansen.

Wij zorgen ervoor dat uw gegevens zijn afgestemd op bestaande en toekomstige bedrijfsmodellen en processen. Processen worden beheersbaar en eenvoudiger. Je verliest geen tijd meer door mediabreuken in de processen: je je dus meer richten op de toekomstige bedrijfsdoelstellingen en een ondersteunende manier hebben met IT. Last but not least bent u ook in staat om te voldoen aan de wensen van uw medewerkers voor moderne arbeidsmiddelen en procedures.

Voor de e3 is een ondernemingsarchitectuur niet alleen een architectonische tekening. Wij willen u veel meer begeleiden op weg naar een snelle implementatie die geschikt is voor uw bedrijf en kosteneffectief is. Hiervoor ontwikkelen we werkpakketten voor u met hun implementatie, die u geleidelijk aan dichter bij uw visie op een gedigitaliseerd bedrijf krijgen.

Cyril Marti

Cyril Marti werkt al zo’n 20 jaar als IT consultant. Hij heeft een zeer brede expertise in corporate en IT architectuur. Tijdens zijn vele jaren heeft hij veel ervaring opgedaan in een breed scala van industrieën, zowel bij het MKB als in grote bedrijven in binnen- en buitenland.
Cyril Marti werkt al vier jaar voor e3 AG als Senior IT Consultant en ondersteunt diverse klanten op het gebied van architectuur en security.