loader image

Gegevensverlies/lekkagepreventie

Bolwerk tegen het verlies van gevoelige gegevens

Houd de controle over uw gegevens.

Degenen die waarde hechten aan gegevensbescherming hebben in de eerste plaats drie opties: het gebruik opnemen, versleutelen of beperken. DLP is gericht op het opnemen of voorkomen van ongewenste gegevens (ab)stromen. Optimaal wanneer er een hoge controle is over de IT-omgeving.

Uitdaging

Gegevens zijn waarschijnlijk een van de meest waardevolle activa van uw bedrijf. Informatiebescherming is een must-have in het digitale tijdperk en is cruciaal voor een veilige bedrijfsvoering. Veel bedrijven hebben miljoenen dollars aan schade geleden in directe en indirecte kosten in de afgelopen jaren als gevolg van datalekken. Merken en bedrijven hebben reputatie- en concrete waardeverliezen geleden. Er moeten strengere voorschriften worden nageleefd, met stijgende kosten op het gebied van gegevensbescherming als gevolg. De meeste gegevensverliezen zijn onbedoeld en kunnen worden toegeschreven aan ondoordachte en nalatige handelingen van individuele werknemers.

Potentieel gevaarlijke situaties zijn:

 • Thuiskantoren technisch niet ingesteld
 • Verlies van USB-sticks met gevoelige gegevens
 • Verlies van zakelijke laptops
 • Toegestane grensoverschrijdende gegevensoverdrachten
 • Interne “Chinese Muren” die “betrekking” op de diefstal van gegevens
 • Overtreding van wet- en regelgeving in verschillende rechtsgebieden
 • Dalende remmingsdrempels voor langdurig gebruik van gevoelige gegevens
 • Reputatieverlies bij verlies van gegevens bekend gemaakt

 

Aanpak

De ervaring leert ons dat een goede DLP-oplossing de bescherming van alle kritieke gegevens omvat, alle relevante kanalen omvat, nauw aansluit bij bedrijfsprocessen en rollen en de totale eigendomskosten minimaliseert. De kwalificatie en kwantificering van de werkelijke situatie maakt een weloverwogen beslissing mogelijk!

De analyse resulteert in een gevarenkaart die speciale “hot” zones aangeeft. Zo’n gevarenkaart helpt:

 • gevoelige en bedrijfskritische gegevens en gegevensstromen te herkennen;
 • risicotriage van lekvectoren;
 • de mate van automatisering van het DLP-systeem bepalen op basis van de grootte en het type gegevens dat moet worden beschermd.

Op basis van de analyse wordt een geschikte DLP-oplossing gedefinieerd. We zijn gebaseerd op ‘s werelds toonaangevende DLP-producten(Symantec/Broadcom, McAfee, Forcepoint) en onze extensies (e3 DLP-addons). Het doel is om bescherming op maat te bieden met de laagst mogelijke bedrijfskosten.

 
E3 DLP Low Level View - DLP-procesgebieden Grotere DLP - belangrijkste instrumenten om informatie te protct

 

Klant

In meer dan tien jaar heeft e3 middelgrote en grote bedrijven kunnen adviseren en begeleiden in hun DLP-initiatieven. We hebben het grootste team van specialisten in Europa en de meest uitgebreide DLP expertise voor elke organisatiegrootte.

e3 DLP-oplossingen bieden een passend antwoord op de relevante uitdagingen op het gebied van DLP. Nauwe aanpassing aan processen en rollen is het recept voor succes voor optimale gegevensbeveiliging tegen de laagst mogelijke kosten door:

 • adequate bescherming van relevante gegevens
 • het juiste niveau van automatisering van beschermingsmechanismen en -processen
 • Evenwichtige, beheerste risico’s
 • functionerende gedecentraliseerde incidentmanagementmodellen
 • Investeringsbeschermende uitbreidingsscenario’s voor de cloud
 • Ondersteunende betrokkenheid van alle medewerkers
 • beproefde modellen zonder het “wiel” opnieuw uit te vinden
 • Integratie in een actieve gemeenschap
 • diverse afstemmingsmogelijkheden voor de best mogelijke zoekpatronen of Beleid

Ervaring en vermogen maken het verschil!

Thomas Fürling

Sinds 2010 heeft Thomas alle aspecten van DLP behandeld in meer dan 50 projecten. Hij is een van ‘s werelds meest ervaren en toonaangevende DLP-experts. Thomas Fürling is ook het ideale eerste contact om het onderwerp in principe aan te pakken.