loader image

Kwaliteitsborging

Verlaagt de kosten en garandeert het succes van uw project

Alles vanaf het begin goed te krijgen.

Succesvolle en efficiënte kwaliteitsborging is al geïntegreerd tijdens de initialisatie van een project. Eenvoudige organisatorische maatregelen, de definitie van kwaliteitscriteria voor leveringsobjecten en de planning van kwaliteitspoorten: Dit zijn de eerste stappen van consistente kwaliteitsborging gedurende de gehele projectperiode. Door er rekening mee te houden, krijgt u de tijd- en kostenbesparing gedurende het hele project.

Uitdaging

Gebrek aan kwaliteit in IT-projecten komt helaas vaak voor. Op andere gebieden van het leven of bijvoorbeeld in de verwerkende industrie is kwaliteitsborging van groot belang. In IT-projecten wordt het echter nog steeds onderschat. De gevolgen zijn bekend:

  • Projectvertragingen
  • Te veel kosten
  • Reputatieverliezen
  • Gebrek aan acceptatie onder gebruikers

In het ergste geval lijken deze gevolgen sluipend. Bijvoorbeeld in de vorm van een gebrek aan gegevenskwaliteit, omdat plausibiliteitsregels niet werken zoals gespecificeerd. Het resultaat is de invoer van gegevens die niet overeenkomt met het verwachte patroon (jaar 20 in plaats van 2020).

Hoe later dergelijke fouten worden ontdekt, hoe groter de inspanning (financieel en tijdelijk) om de gevolgen te elimineren.

Aanpak

Al meer dan tien jaar ondersteunen wij de kwaliteitsborging van IT-projecten. We kennen onze methoden en tools perfect en weten precies in welke situatie welke maat de juiste is. Wij maken kwaliteit in een vroeg stadium onderdeel van uw project en houden het in de gaten totdat het project is afgerond.

Daarbij houden we altijd rekening met de evenredigheid van de maatregelen en de daarmee gepaard gaande inspanning. Een zeer goed voorbeeld hiervan is testautomatisering: de ervaring leert dat 100-graden automatisering zelden zinvol is, omdat de onderhoudsinspanning opweegt tegen de voordelen van automatisering. “Intelligente” gedeeltelijke automatisering is daarom nodig. Het is daarom raadzaam om zorgvuldig te overwegen:

  • waar kwaliteitsborging is gebaseerd (in termen van tijd en organisatie);
  • hoe (maatregelen) duurzaam en efficiënt worden behandeld;
  • (personen en rollen) ideaal gebruikt en
  • welke instrumenten worden gebruikt.

Klant

Het is de moeite waard om zo vroeg mogelijk in het project een efficiënte en duurzame kwaliteitsborging te bieden. Het is waar dat aan het begin van het project een eerste inspanning wordt geleverd. Aan de andere kant betaalt de investering zich over de gehele looptijd snel uit. Of het nu gaat om diepere inspanningen voor het oplossen van problemen, betere naleving van projectplanning of een grotere acceptatie van toekomstige gebruikers. Indien mogelijk worden deze opgenomen in het QA-proces. De kwaliteit kan voortdurend worden gecontroleerd door middel van geschikte sleutelfiguren of het meten van de naleving van de eisen (bijvoorbeeld de gewenste prestaties). Zo bent u altijd in beeld of het project op de goede weg is. Je vermindert een smerig ontwaken tijdens go-live. We hebben tijdig geconstateerd dat er geen rekening is gehouden met belangrijke eisen of dat de responstijden niet bevredigend zijn.

Naast de meetbare voordelen (sneller, goedkoper, beter), genereert u ook een hogere subjectieve tevredenheid bij uw medewerkers en klanten.

Alexander Faber

Alexander Faber heeft meer dan tien jaar ervaring in alle aspecten van kwaliteitsborging van IT-projecten. Naast projectwerk als testmanager en kwaliteits-/risicomanager geeft hij training volgens ISTQB.